CZECH FILM

Projekty - Celovečerní filmy

Tichý společník (Pavel Göbl)

Tichý společník je lidová absurdní komedie, zabývající se s nadhledem a neotřelým vtipem jedním z nejzávažnějších témat současné západní civilizace – ztrátou duchovní identity, jejím rozmělňováním na prázdnou zábavu. V osobní rovině tématem filmu je touha po překonání samoty a po lásce. V obecné rovině – současná ztráta sjednocujícího tichého společníka (ducha) celé západní civilizace (a pokus o jeho náhradu médii – prázdnou zábavou), která vede k individuální osamělosti. Je ztráta síly rituálu, ztráta úcty před ním, znamením konce kultury, která se toho dopustí?

Celovečerní filmy

Více informací

https://vimeo.com/277071668/

Odborný dohled nad výkladem snu (Pavel Göbl)

"Odborný dohled nad výkladem snu" je koncipován jako komedie s vážným tématem odsunu sudetských Němců a jeho dopadů včetně kontextu aktuální imigrační krize. Ovšem s nadhledem, v historce až dětinsky jednoduché, která odpovídá jejich věku i nejistotě z toho, co je skutečnost a co jen sen. Nejistota pramení právě z jejich věku a blízkosti smrti – odtud podtitul filmu: Deathern. Jedná se o nový příběh tří hlavních hrdinů z 1.dílu filmu – Odborný dohled nad východem slunce.

Celovečerní filmy

Více informací

Nemilovaná (Arnošt Lustig)

Nemilovaná (Arnošt Lustig)

Válečné drama Nemilovaná podle knihy Arnošta Lustiga, oceněné jako Best Jewish Book for Fiction v roce 1986, je přiběhem mladé židovské dívky, která přežívá v Terezínském ghetu díky svému tělu. Odsud ji pošlou na výpomoc do důstojnického kasína...Jednoho dne Perla stojí před volbou: život po boku nacisty nebo transport...

Celovečerní filmy

Více informací

Mami, vypravuj mi pohádku (Vladislav Kučík)

Mami, vypravuj mi pohádku (Vladislav Kučík)

Vánoční animovaná pohádka s hranými prvky pro děti a jejích rodiče! Kouzelný přiběh podle literární předlohy Vladislava Kučíka. Malá Evička ráda zlobí, rodiče si s ní už nevědí rady. Jediné, co ji vlastně umí usadit, zklidnit, je termín Adventu. Nemůže se dočkat dárků a Vánoční slávy. A tak máma dcerce slíbí, že když nebude moc zlobit, a aby jí čas do Štědrého večera rychleji ubíhal, každý den ji čeká vyprávění jedné nové pohádky... Přes hrané příběhy jedné rodiny a jejích zlobivé dcerky, žačky 2. třídy základní školy Evy, se vždy dostaneme k nové animované pohádce, která tok jejího žití v onom předvánočním čase přeruší...

Celovečerní filmy

Více informací

Uprostřed září zpěv (Karel Rada)

Uprostřed září zpěv (Karel Rada)

Celovečerní hořká komedie o jedné "ztracené" generaci básníků a literátů, která kdysi svou tvorbou budovala kulturní základy a hodnoty současné společnosti. Časy se mění a s ními se mění i poezie. Uprostřed září zpěv je příběhěm o dnešním vnímání poezie, o tvůrčí impotenci a o snaze si vynahradit chybějící inspiraci mezigeneračními milostnými trojúhelníky. Pokud milujete protiklady, kontrasty a syté podzimní barvy, tento film je nabízí v plném spektru... Mládí a stáří, talent a průměrnost, hippie a punk, smích a pláč...

Celovečerní filmy

Více informací

Odborný dohled nad východem slunce (Pavel Göbl)

Černobílý a humorný eastern o nepotrestaném bezpráví, které přivádí do města na severu tři bývalé vězně. Kdysi je trápil stejný příslušník státní bezpečnosti. Teď tady má hospodu. Pánové se rozhodnou vzít zákon do vlastních rukou, aby zjistili, že pro pomstu nemají vlohy… Potkávají femme fatale, které dají cit a střechu nad hlavou a ona jim za to ukáže rozdíl mezi pomstou a trestem. Prožívají eastern.

Celovečerní filmy

Více informací

Gorila (Pavel Göbl)

Gorila (Pavel Göbl)

V avantgardním, téměř punkovém filmu GORILA předkládá režisér Pavel Göbl nesmlouvavou, antiiluzivní studii světa. Vypjatě detektivní zápletka tu je jazykově lyrizována nižší sociolektickou složkou, v míře, která překonává všechny myslitelné dimeneze. Film je plenérovou variací divadelní inscenace Nejhodnějších medvídků "HARILA".

Celovečerní filmy

Více informací